top of page
This service is not available, please contact for more information.

SVELAV Friåkning 2

Fortsättningslavinkurs för dig som gått Friåkning 1 eller motsvarande

  • 5 200 svenska kronor
  • Åre

Service Description

En tredagars fortsättningsutbildning med fokus på turplanering och riskhantering. Utbildningen följer ett tydligt mönster med dagliga förberedelser​,​ genomförande och uppföljning​,​ inspirerat av professionell systematisk hantering av lavinrisk fast på ett sätt som är anpassat för semester och rekreation. Metodiken är tydlig och enkel att ”ta med” från kursen och använda vid egen framtida åkning. Stort fokus läggs vid förståelse för lavinprognosernas lavinproblem och hur deltagarna som grupp förhåller sig till aktuella sådana . Några centrala moment innefattar turplanering och förberedelser​,​ gruppkommunikation​,​ beslutsfattande​,​ inhämtning och prioritering av information samt säkra vägval på fjället. Kursen är praktisk till sin karaktär och majoriteten av utbildningsmomenten sker ute på fjället. Det tydliga målet är att deltagarna är förberedda för att planera och genomföra egna toppturer och egen offpiståkning efter utbildningen. Utbildningen är topptursbaserad men den går att genomföras även med hjälp av lift. läs mer på http://svelav.se/utbildning/friakning-2/


Upcoming Sessions


Contact Details

info@high-above.se


bottom of page